GELİNDEN KAYNANAYA imalı sözler

GELİNDEN KAYNANAYA imalı sözler

kaynanaya sözler kaynanaya hoş sözler kaynanayı ne yapmalı sözleri kaynanayla ilgili kaynanalarla ilgili
Aman hepkananaların mı dili papuç gibi olacak… Biraz da gelinlerin ancak papuç gibii olsun ve kaynanaları diller iile yesin… :piha:

Düdüklü tencere
Asiri pencere
Dumansız baca
Kaynanasız koca

Kazandaki iç bakla
Mevla’m yârimi sakla
Azrail gelirsen
Önce kaynanam yokla

Kaynana kayınvalide
Başın ateşte yana
Oğlun benim ola
Cehennem senin ola

Tartı üzerinde dondurma
Kayınvalide karşımda durma
Gözlerin çapaklanmış
Midemi bulandırma

İlenger attım bağa
Kaynatam olmuş ağa
Elli gelin getirse
Uyduramıyor bana

Mercimek ektim dağa
Kaynatam olsun ağa
Elli gelin getirsen
Biri benzemez bana

Kayna kayna
Acıyorum sana
Kaynana yok de
Dört bacaklı dana

Bağda biber kayınvalide
Oğlun nazik kaynana
Gerdek ertesi sabah
Yatta geber kayınvalide

Bahçelerde lahana
Kestim koydum sahana
Hiç ömrümde görmedim
Böyle kâfir kaynana

Çarşıda biber kaynana
Ne bu haber kaynana
Oğlun beni seviyor
Çatla geber kayınvalide

Çarşıda et kayınvalide
Saçında bit kaynana
Oğlun eve gelince
Dışarı git kayınvalide

Çarşıda et ol kayınvalide
Sırtımda bit ol kayınvalide
Oğlun beni seviyor
Çöplükte it ol kaynana

Çarşıda havuç kayınvalide
Oğlun çavuş kayınvalide
Oğlun eve gelince
Dışarı savuş kaynana

Çarşıda hedik kaynana
Dişleri gedik kaynanana
Oğlun çerez getirdi
Sensiz yedik kaynana

Çarşıdan aldım lahana
Kıydım koydum sahana
Ömrümde hiç görmedim
Böyle cadı kayınvalide

Dolabı açtım kayınvalide
Köfteyi saçtım kaynana
Üç jurnal gelin iken
Saçına s.çtım kayınvalide

Leğeni düz koy kaynana
Sütünü süz koy kayınvalide
Akşam oğlun gelince
Yanına buz koy kaynana

Leğeni düz koy kayınvalide
Sütünü süz koy kaynana
Oğlun eve gelince
Altına tuz koy kayınvalide

Bakır sahan bağlı yandan
Ben istemem kayınvalide
Olursa görüm olsun
Oda gider bir yana

Dualarım defalarca sana
Hoş yüzlü kayınvalide
Camiye post olasın
Bu kurban bayramına

O kaynana kaynana
Ben ne ettim sana
Meraklıydım oğluna
Sen yat al da koynuna

Oy kayınvalide kaynana
Kara kazanda kayna
Alacağım kızını
Bildiğin gibi oyna

Var iki kayınvalide
Göz yumdurmazlar bana
Çift çift oğlu olsa
Ölsem varmam onlara

Ayakkabı giyerim
Üstü beyaz olursa
Kaynanamı severim
Oğlu güzel olursa

Kaynana kayınvalide
Niye yaptın bunu bana
Senden iyi balık olur
Gel koyalım tavaya

İğde koydum şişeye
Kalk kaynana köşeye
Çok hitabe kayınvalide
Oturtmam döşeğe

Kayna geliverse
Sarmayı sarı verse
Yemeden içmeden
Şuracıkta ölüverse

Kişe tavuğum kişe
Oy gözlerin şişe
Senin gibi kaynanın
Evine şivan düşe

Dert çaldım yoğurdu
Üstüne attım zehiri
Kaynanam yesin diye
Yesin de gebersin diye

Tasa koydum yoğurdu
Kaynanam yesin diye
Üç gün döktüm zehiri
Yesin gebersin diye

Gelincik ektim düze
Evine gittim söze
Babası benden yana
Anası batıyor göze

Kaynanam olmasaydı
Oğlan doğurmasaydı
Eğer geçimi yahut
El kızı almasaydı

Hop hopağı hopağı
Saçım tuttu yapağı
Senin gibi kaynanadan
Olur kazan kapağı

Kaynanayı ne yapmalı
Kaynar kazana atmalı
Yandım gelin dedikçe
Altına odun atmalı

Kaynanayı ne yapmalı
Merdivenden atmalı
Tangur tungur giderken
İnsafa gelip tutmalı

Kaynanayı nitmeli
Merdivenden itmeli
Dembül dümbül inerken
Oğlu ile yatmalı

Tabakası aynalı
Şu oğlana varmalı
Erkek Çocuk çok güzel amma
Annesi olmamalı

Sen tavuk olmadın mı?
Kümese girmedin mi?
Kör olacak kaynana
Sen gelin olmadın mı?

Kurba gibi kolları
Doldurmuş takıları
Kaynanam koca karı
Fil gibi kulakları

Dağ başının bayırı
Beygir bağladım çayırı
Kaynananın gavuru
Canı canda ayırı

Kaynananın hırkası
İğne tutmaz yakası
Zeki dur kaynana
Yersin gelin sopası

Sakalının sarısı
Güzel olur karısı
Çöplükte bir it ölmüş
Kaynanama darısı

Yumurtanın sarısı
Yere düştü sarısı
Çöplükte bir it ölmüş
Kaynanama darısı

Tavada bulgur aşı
Ay yıldızın kardaşı
Teneşirde yıkanır
Kaynanamın saçsız başı

Kaynanam kuru tazı
Ürür bazı bir takım
Ürüdüğünü arama
Istırır bir takım bazı

Akarsular buz gibi
Kaynanam domuz gibi
Kaynanam ölürse
Ben yaşarım kız gibi

Bayan canım dedikçe
Kubarır maya gibi
Bir kahve pişir desek
Oynamaz kaya gibi

İki çeşme buz gibi
Kaynanam domuz gibi
Kaynanam ölürse
Ben yaşarım kız gibi

Yüzüm beyaz ay gibi
Kaşlarım da yay gibi
Oğlun bana ev almış
Koskoca saray gibi

Gaynanam gara kedi
Dolapta yağı yedi
Yediğini aramam
Beni oğluna dedi

Ayağım yalın idi
Dikeni galın idi
Düşdüm gurbet ellere
Gaynanam zalım idi

Bacada halay çekilir mi
Halayda dua edilir mi
İnsaf et kayınvalide
Bugün mezara gidilir mi

Çarşıdan aldım kilimi
Tut kayınvalide dilini
Eğer tutmazsan dilini
Kırarım kambur belini

Taşa serdim kilimi
Tut kaynana dilini
Tutmayacaktın dilini
Niye aldın gelini

İki sahan börülce
Ben istemem görümce
Görümcenin dilleri
Öldürür gelinleri
Kürek gibi elleri

Kazma gibi dişleri
Senin yüzünden kayınvalide
Kaçırdım keçileri
Kaynanamın adı miri
Âmâ olsun gözünün biri
Ben oğluna varmazsam
Yaksınlar diri diri

Biber ekdim dıvara
Ne vakit gızaracak
Eşek dişlü gaynana
Ne süre zıbaracak

Köprü aşağı çicek
Bu çicek biçilecek
Hiç kıskanma kaynana
Yarın şerbetim içilecek

Kayseri’de mum direk
Suyu nerden indirek
Böylesi kaynanayı
Hergün hergün çimdirek

Duvara çaktım kazık
Kaynanam ölmüş eyvah
Öldüğüne acımam
Bir top kefene yazık

Ayakkabım var benim
Altı delik delik
Kaynatama rahat kazanç
Beş tane beşi birlik

Sini sini şekerim
Üstüne bal dökerim
Gaynanamın kahrını
Oğlu için çekerim

Yatak yorgan getirdim
Ağzına laf yetirdim
Kaynanamın diline
Dikenleri batırdım

Sakız gibi her yanım
Sen hizmetçi ben bayan
Kovarım evden kaynana
Eğer isterse canım

Harmandan ot yolarım
Parmağıma dolarım
Çok söylev kayınvalide
Saçlarını yolarım

Kayalardan kayarım
Yoktur benim ayarım
Kes sesini kayınvalide
Kabak gibi oyarım

Üstte ot yolarım
Parmağıma dolarım
Fazla söyleme kayınvalide
Saçlarını yolarım

Ben bir dolma biberim
Yuvarlanıp giderim
Fazla konuşam kayna
Oğlun alıp giderim

Damdan dama sekerim
Acı biber ekerim
Senin gibi kaynanayı
Boz eşeğe çekerim

Küçük ufak şekerim
Üzerine bal dökerim
Kaynanamın kahrını
Senin için çekerim

Arabaya taş koydum
Ben bu yola baş koydum
Kaynanamın adını
Bitli karabaş koydum

Irafa bavul koydum
İçine davul koydum
Kaynatamın adını
Papazlı gavur koydum

Rafa elma koydum
Yarısını dildim koydum
Kaynanamın adını
Topal Fatma koydum

Tereğe külek koydum
İçine kepek koydum
Kaynanamın adını
Yal yemez köpekkoydum

Benim yârim yeni asker
Yeni asker para ister
Kaynanam ne karışır
Bir oğlu beni ister

Atım var katırım var
Elimde satırım var
Kaynanamı kesecektim
Oğlunun hatırı var

Gelinler kaymakam
Kızlarsa müdür
Fazla söyleme kayınvalide
Adetim budur

Trenin kasasından
Sarıldım ardındaki
Kızlar ere varmıyor
Kaynana korkusundan

Trenin takasından
Taş vurdum arkasında
Kızlar gelin olmuyor
Kayınvalide korkusundan

Amanın amanınan
Yaz geliyor dumanınan
Kaynanamı değişrim
Bir kalbur samanınan

Erkeksi tipinden
Kaldırırım yerinden
Leş kokar kaynanam
Sigara içtiğinden

Kaynanam kara biber
Kaynatam ondan beter
İkisini Allah alsın
Oğlu bana kalsın

Lahana haşlar gelin
Kavgaya başlar gelin
Erkek Çocuk benim dedikçe
Kayınvalide taşlar gelin

İnek oldun emzirdin
Eşek oldun gezdirdin
Benim kocam oldu
Senin neyin oldun

Kaynananın iyisi
Derin olsun kuyusun
Sekiz tahta üzerinde
Mezarlıkta uyusun

Ocak başında minder
Minderi geri dönder
Arkan sıra gelemem
Kalk şurdan koca mundar

Karşısında karşıya bakar
Karşıdan sular akar
Olmaz olasın kaynana
Beni ateşte yakar

Kayınvalide çene çalar
Gelin evde meslek yapar
Çeneyi bırak kayınvalide
Oğlun kapıyı çalar

Yamaç yamaç dağlar
Salkım salkım bağlar
Canı çıkası kaynanalar
İftirayı atarlar

Kaynanam kara tarak
Oda başıma batar
Kaynatam kıllı köpek
Oda çöplükte yatar

Bu sular akar gider
Taşları yıkar gider
Gelin bir çerçevedir
Kaynana bakar gider

Suda balık tabi gider
Kaynana benden beter
Eve gelin gelince
Cin kaçar şeytan gider

Ocak başı minder
Minder yüzünü dönder
Kaynanam hastalanmış
Eşekten doktor gönder

Kaynanam kara tarak
Hepte başıma batar
Nişanlım gül çubuğu
O da bahçemde biter

Tabaktaki kar mıdır
Sepetteki nar mıdır
Doğru söyle kayınvalide
Diğer kocan var mıdır

Ay ışıktır ışıktır
Dam dama dolaşıktır
Fazla söylenme kayınvalide
Oğlun bana âşıktır

Karyola boyanıyor
Duvara dayanıyor
Yavaş yürü kayınvalide
Torunun uyanıyor

Lambalar yanıyor
Karyola boyanıyor
Ağır söyle kayınvalide
Efendim uyanıyor

Soy binmiş gediyor
Püskül mırt mırt ediyor
Yürüsene gaynana
Oğlun elden gediyor

Daş dönmüyordönmüyor
Taştan bulgur inmiyor
Sağ olasın kaynana
Pişirdiğin yenmiyor

İki tandır yanmıyor
Kaynanasız olmuyor
Kaynananın dişleri
Kelpetene gelmiyor

Çifte yayık doymuyor
Kaynanasız olmuyor
Kaynananın dilini
İğnelesen durmuyor

Süt ocakta pişiyor
Pişiyor da taşıyor
Âmâ muhtemel kaynanam
Oğlun beni boşuyor

Kapıda elek mi olur
El kızı melek mi olur
Kahrolasın kayınvalide
Böyle dilek mi olur

Ocak başı yarılmış
Kaynanam bana darılmış
Darılırsa darılsın
Oğlu bana sarılmış

Gulhu allahu ahad
Kaynanamın kafası sahat
Şu kaynanalar olmasa
Gelinler ne dar

Köprünün altı nohut
Gaynana oğlunu ohut
Gebermeye nen galmış
Get de kefini tohut

Yemeğe koydum tuzu
İkiye böldüm karpuzu
Gelin sevmeyen kaynananın
Vur başına topuzu

Yazmanın ucu yenmez
Bunlara düşen gülmez
Bunlar bir gavur dinli
Gelin kıymeti bilmez
Çubuğun ucu kırılmaz
Onlara varan gülmez
Onlar cingan soyudur
Gelin kadri bilinmez http://www.meleklermekani.com/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=55364

 

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort