Astrolojide dürüst aşina yanlışlar

Astroloji tabaka tabaka bilgileri içinde barındıran ezoterik ve istatistik (matematik) tabanlı bir ilim ve sanattır. Popülerliği sebebiyle yüzyıllardır gerek medyanın yaratmış olduğu, gerekse yanlış veya eksik ifadelerden kaynaklı bazı kavramlar, astroloji takipçileri göre benimsenmiş hatalı anlaşılmalarla doludur. Hemen sırasıyla astrolojide dürüst tanıdık yanlış kavramları tek tek eleyelim ve kavram kargaşalarına son verelim.

30 yaşımızdan sonra yükselen burcumuzu yaşarız

Astrolojide önsezi yöntemlerinden bir tanesinin, yanlış bir şekilde anlaşılarak, millet arasında benimsenmesine sebep olmuş, yaygın inançlardan bir tanesidir. Dürüst yorumu ise, Progress dediğimiz bir teknik yöntemle, haritayı doğduğumuz yıldan itibaren sürekli ilerletiriz. Doğduğumuz andaki gökyüzünün fotoğrafı yani bizim doğum haritalarımız tekrar tekrar aynı kalır. Az Daha bir binanın zemini gibidir. Fakat yaşayan her canlı gibi haritalarımızda yaşar ve ilerler. Bu doğrultuda bizler, yaşam deneyimlerimizle gelişim gösterirken, gezegenlerimizin bulunduğu burçlardan sonraki burçları da ilerleyen yıllar içerisinde karakterimize alarak ilerler ve gelişiriz. Bu teknik bir yöntemdir. Astrolog tarafından yorumlanmalıdır.

Ben x burcuyum, diğer burçlar beni ilgilendirmez

Doğum haritalarımızda 12 bambaşka alan vardır. Bu alanları da 12 farklı burç yönetir. Herkesin haritasında burcun temsil ettiği ev alanı öbür bölgeye düşse de, herkeste var olduğundan 12 burcun tümü herkesi ilgilendirmektedir.

Astrolojide kavram karmaşaları

Astroloji neden öteki okült tabanlı konularla karıştırılıyor?

Okültizm, geçmiş çağlarda doğa-evren ve insan-âlem arasındaki ilişkileri anlamlandırmaya çalışarak, gelecek hakkında lüzum medyumik yollarla, gerekse aktarıla gelen ezoterik gelenekler yoluyla edinilmiş derin bilgiler bütünü olarak tanımlanır. Sembolik bir dille şifrelenmiş gizli tutulan tüm bilgiler okülttür. Sıcacık bilimler dendiğinde alşimi, maji, kahinlik, fal ve astroloji birincil akla gelenlerdir. Fazla derin bir ezoterik bilgiyi, içinde barındıran astrolojinin, öteki okült alanlardan ayrıldığı en önemli temel detay, kesinlikle medyumik bir içeriğinin olmamasıdır. Her türlü metapsişik konulardan bağımsız öbür bir disiplindir. Dolasıyla fal gibi konularla katiyen karıştırılmamalıdır.

AStroloji yorumları ve öngörüleri yapılırken matematik ve istatistik hesapları mı yahut hisler mi kullanılıyor?

Yüzyıllardan beri süre gelen yıldızbilim çalışmaları bize net olarak göstermiştir oysa yıldızbilim, evrenin döngüsel matematiğini sembolik bir dille anlatan istatistik temelli bir alandır. Gezegen periyotlarının döngülerini ve geçmiş yıllarda yaratmış olduğu etkilerini gözlemleyerek ilerleyen astroloji alanı, matematik ve zamanın kalitesini kullanıp olasılıklardan bahseder. Hisler kullanılarak sağduyu yapılmaz.

12 burç var. Tüm insanlık 12 karakterden mi oluşuyor?

Tüm Dünya’yı 12 karaktere sığdırıyor olmak evrenin heybetli detaylarını ve işleyişini basite indirgemek olur. Doğum haritaları bir bütündür. Haritalar genel tanımıyla, 12 burç, 12 konut ve temelde 10 gezegenden oluşur. Birbirleri arasında yapmış oldukları açılar ve harita yerleşimleriyle her bireyin haritasında, parmak izi gibi ayrıntılarıyla farklı bir sentez oluşturur.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort