seckin-ilbuga-2021-de-gorevimiz-asik-olmak-astroloji

2021’e çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Astroloji Öte yandan astrolojiyle uğraşanlar da 2021’de yeni bir çağın başlayacağını söylüyor? Ne demek yeni çağ ve yeni çağda neler olacak?İnsan, yapısı gereği, tarih süresince bulunduğu çağın özel bir anlam taşıdığına inanmıştır. Reelinde her an ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Astroloji geçmiş-gelecek irtibatları kurabilmek ismine zamanı ayrılarak inceler. Hadiseler ve şahıslar birbirini sembolik olarak tekerrürler. Bu da astrolojinin referans noktalarını oluşturur.İçinde bulunduğumuz yarıyılın uzun süren bir yapılanma ve mutasyon devresini başlatmış olduğunu yeni çağ astrolojik istatistikler sayesini öğreniyoruz. Yeni çağda yaşanacak hadiseleri ve yeni uygarlığın esas yapısını da yeniden göksel semboliklerin hareketlerine dair istatistikler sayesinde ifade edebiliyoruz. Başka Bir Deyişle uygarlıkların araştırılmasına dair çalışmaları çok daha evvelinden görebilmek muhtemel. Bir Hayli devlet, cemiyetsel yapıyı ve siyasi kültürü inşa ederken bu çalışmalardan yararlandı. Yeni çağ, dünyanın ortak meseleleri için karşılıklı çözüm arayışı ve karşılıklı katkı aksında çalışacağına işaret ediyor. Daha tamsal usullerin ehemmiyet kazanacağı bir yarıyıla girdiğimizin altı çiziliyor.Salgın sürecinin yarattığı problemler, bu çalışmaların öncülü oldu. 2020 imha, 2021 yine yapılanma, metamorfoz ve mutasyonun başlaması tarihleridir. Gelecekte insanlık bu sürecin nasıl bir dönüm noktası olduğu daha iyi anlayacak. İnsanın kurtarıcı arayışı, mesullük almaktan sakınmasıyla alakalıdır. Yaşanan faciaları Yaradan tarafından sevk edilen bir kıyamet olarak değerlendirmek ya da komplo kuramları üretmek mesullükten kaçmaktır. Zamanın şimdi getirdikleri, geçmişteki eylemlerimizin döngüsel neticeleridir. Bir çağın başlangıcı, reelinde öbür çağın ekim ve şeklinin bitirilmesini de işaret eder. Bu surattan sahip olduğumuz tam kaynakları en nitelikli fiziksel, zekâsal, duygusal ve ruhsal tohumları ekmek için kullanmalıyız. Neler yanıtı da burada uyumaktadır. Ne ekeceksiniz? Hangi hedefle ekeceksiniz ve geçmişte neler ekmiştiniz?Somut hadiselere değinmek gerekirse, teknoloji ve bilim gelişime daha sarih hale gelecektir. Devlet, hukuk, hak, ekonomi, ticaret, eğitim, sıhhat, havacılık, tarım, sanat, usunuza gelen tüm yapılar, cemiyet kullanımı ve iş eforu, enerji tasarrufu merkezli metamorfoza natüreldir. Tarım ve tohum artık insanlığın hem hayati hem ahlaki   imtihanıdır. Beslenme usulleri ve cinsleri değişebilir. Uzay teknolojisi kesinlikle süratli bir ilerleme kaydolmak isteyecektir. Ekonomik yapı ve para en köklü başkalaşımı geçirecektir. Tüm alanlarda dijitalleşme kaçınılmaz. Teknolojinin etik ve ahlaki yapısının yasalar kararına alınması gerekecektir. Savaş ve sömürü, mevzu değiştirmiştir; bilgi ve teknoloji ise sıradan efor simgelerinin yerine geçecektir. Seçenek enerji kaynaklarının bulunması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Hijyen ve sıhhat mevzusunda ise kendini arınan tekstil, elektronik eşyaların yapımı ivme kazanacaktır. “EVVEL KENDİMİZLE SIHHATLİ BİR İLİŞKİMİZ OLMALI”İnsanlığın edep meselesiyle boğuştuğunu ve “Gök Edep”ın kurulması gerektiğini söylüyorsunuz. İnsanlık tarihi boyuncu edep ve edep bozukluğu el ele, kol kola yürüdü, insan zaafları olan bir varlık sonuçta. Nasıl kurulacak “Gök Edep”ı?Gök Edep; zamana, mekana ve şahsa göre değişebilen bir yapıdır. Yalnızca tekamül, hiçbir şart altında değişmeyen ahlaki mesullüğümüz ve mukadderatımızdır. Geriye kalan tam yasalar evrim zincirinin çevresinde şekillenir. Mevcut zaman ve mekanın gereklerine uygun bir yol izlenebilsin diye muhtelif yasalar koyulur ve değişir. Vicdan gibi çalışan bir akla sahip olmak, Gök Edep’la geçimli hayata koşuludur. İnsanın zaafları olduğu doğrudur. Bu zaafların ve benmerkezciliklerin bir virüsle dünyayı tek başlık altında birleştirmesi, sürecin başladığına misaldir. Kendimiz muvaffak olamadığımızda her zaman bir müdahaleye maruz kalırız. Yeni çağın en ehemmiyetli mevzusu şudur; nerede bir zaaf ve suistimal varsa o alan devrilmeye zorakidir. ya bilinçlenir, özümüze kendi çabamızla erişiriz ya da dolaylı yollardan geçerek özümüze erişiriz.”2021’de vazifemiz aşık olmak” diyorsunuz. Nasıl olacak bu?Bu suali bir hayli açıdan ele almak gerekiyor. Kitapta uzun uzun işlediğim bu mevzuyu kısaca şöyle açıklayabilirim; yeni kumpası yeni insanlar kuracak. İnsanın kendini yenilemesi, defolarından temizlemesi ve muhteşemleşmesi gerekiyor. İnsan, aşk ve para imtihanlarından geçerek harikuladeleşir. Yeni çağın başlaması, insanın olgunlaşma vaktini kısaltmayı amaçlıyor; başka bir deyişle her birimiz aşk ve ilişkiler mevzusunda süratli bir evrime gireceğiz. Genel şartlara bakıldığında “Aşka zaman mı var? Sırası mı şimdi aşkın?” dendiğini öğreniyorum. Aşkın yalnızca gönül güzelliği olmadığı, hakikat bir imtihan olduğunu kavrayacağımız bir yarıyıla girdiğimiz için “vazifemiz aşık olmak” diyoruz.Hayatı fiziksel, duygusal, zekâsal ve ruhsal açıdan değerlendirmekle başlayabiliriz.  2021 seneyi insanın öz kıymetini öğrenmesi, orijinal ve serbest davranışını yaşama geçirebilmesi açısından çok ehemmiyetli. Aşk evrimini bitiren, kendini ilişkide var eden şahıs yeni çağın hayat kumpasına ayak uydurabilme eşiğine gelebilecek; başka bir deyişle bilim ve teknolojinin süratine yetişebilmek için evvel kendi kıymetimizi, en dip duygu ve fobilerimizi çözmeliyiz. İnsana yakışır ve suistimalden uzak bir ilişki kurmanın, yeni uygarlığın yüksek edep ve hak kavrayışıyla alakası anlaşılmalı. En kolay anlatımla aşk imtihanı duygu aşılmadan, para imtihanı akıl aşılmaz. Hakikat yeterliliklerimizi fark etmek de çok önemli. Alabileceğimizden fazla yük ve mesullüğe gömülmemekle başlayabiliriz. Bu tavır, öncelikle kendimizle sıhhatli bir irtibat kurmamızı sağlayacak, ilişkilerimize de kesinlikle yansıyacaktır. “2020 mezuniyet gerektiriyor” diyorsunuz kitabınızda. Nasıl bir tavır içinde olmalıyız bu mezuniyet için?Bu senenin içerisinde vicdani imtihanlarını bitirmiş insan mezun olmuştur. Başkasını da gözetmek ismine taktığımız maske, uzmanı olmadığımız mevzular hakkında beyandan sakınmak, salgın sürecinde hayatımızı denetlemek dahi mezuniyet şartlarındandı. Bu kolay uygulamaların ehemmiyeti, reelinde herkesin uygulayabileceği eylemler olmasıydı. Bu eylemler dağıldıkça da cemiyete ciddi katkılar sağladı. Rutini denetlemek kendimizi, siyaseti, ekonomiyi, eğitimi, erişimi, bağlantıyı, ilişkileri ve cemiyeti denetlemeyi anımsattı bize. Yolunda gitmeyen her mevzuya dair çözümlere yöneldik. Hakikat yeterliliklerimizi fark etmek de çok önemliydi. 2021’de bu denetlemeler sonucunda bildiklerimizi yaşama geçirmeye başlayacağımız bir sene olacak.”AŞKA BİÇİLEN TANIM DEĞİŞMELİ”Aşk ve ilişkinin değişik şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Nedir aradaki fark?İnsan her şeye aşık olabilir. Ayrıca aşk için ikinci bir şahsa lüzum yok. Her aşık olduğumuz şahısla ilişki yaşamadığımız gibi, her ilişkinin esasında da aşk yok; ancak her ilişkinin değişik enerjikleri ve kendine has bir ilerleyişi var. İlişki zaman içinde sıhhatli olsun ya da olmasın, kendi irtibat dilini oluşturuyor. Aşkın bir kaide ya da gerekçeye gereksinimi yok. Aşkı özel yapan da hayata kendiliğinden dahil oluşu.Hiç aşık olamayan insanlar var, aşka inanmayan… Bunun sebepleri ne sizce?Aşka inanmayan ya da hiç aşık olmadım diyen şahısların, aşkı fazla idealize etmiş olabileceklerini ya da uzak bir maksat olarak gördüklerini düşünüyorum. İlişkilerinde ya öz kıymetini gözetememiş ya da ciddi hayal kırıklığı yaşamış bireyler de bu ifadeleri sık kullanıyor. Geçmiş hayat tecrübeleri, çocukluk hatıraları, bilinçaltı fobileri de aşka mesafeli bir duruşa neden olabilir. Natürel aşık olmak isteyen, aşka inancı olan, bir ilişki yaşamak isteyen, ama doğru insanı bulamayan da çok. Doğru insanı bulma yolunda neleri yanlış yapıyoruz?Doğru insan idealizminden kurtulmakla başlayabiliriz belki. Aşkın bana kalırsa böyle bir adresi yok. Aşkı bulabilmek için kendimizle yüzleşmemiz, kendimizi kabul etmemiz lüzumlu. İnsan genelde bu mevzuda kendine bile samimi davranmaktan sakınır. Bazen aşık olduğu bireyi kendine bile açıklama ve itiraf edemez. Aslen aşkın böyle lüzumu da yoktur. Bize aşkı tecrübeletecek şahsa çekiliriz, hepsi bu. İsteklerimiz bizi evrim yapacağımız şahıs ve mevzulara yöneltir. Şayet beyaz atlı bir prens veya doğru insan mevzusunda ısrar ediyorsak, o şahsa denk bir enerjiye ve şuura erişmemiz gerekir.                                Cemiyetin ve yakın etrafınızın aşka biçtiği tanımdan kurtulmak da ehemmiyetli bir adımdır. Bu tanım, büyük olasılıkla sizin duygularınızı ve temennilerinizi ifade etmez. Aşkın size ne ifade ettiğini öncelikli olarak öğrenmelisiniz. Aşk tanımınızı, aşktan ya da ilişkiden temennilerinizi netleştirmek doğru insandan uzak olmadığınızı gösterecektir.Aşk parolalarımızı nasıl çözeceğiz? Herkes bunu kendisi yapabilir mi?Herkes kendi aşk parolasını çözebilir elbette. Duygusal devingenlerimizi, aşktan temennilerimizi, aşkı hayata şeklimizi kavramakla başlayabiliriz parolaları çözmeye. Şahıs ancak kendiyle yüzleştikçe aşka koyduğu manilerden ve fobilerden zamanla kurtulabilir. Böylece siz de serbestleşirsiniz ve tıkanıklar da çözülmeye başlar. Kitapta bulunan Ay ve Venüs burcu yorumlarınız, Aşkın Parolaları’ni çözmenizde size kılavuzluk edecektir.”HAYAT, HER ŞEYE KARŞIN EŞSİZ BİR TECRÜBE”Günlük meseleler, stresler aşk yaşamımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Bu streslerin ilişkimizi negatif etkilememesi için neler yapılabilir?Günlük hayatın ritmine ayak uydururken en basit ötelediğimiz şey duygularımız ve tutkularımız oluyor gerçekten. Dolayısıyla ilişkide bulunduğumuz şahısları da önemsememe ediyoruz. Merkeze almamız gereken şey, hayatın hakikat kıymeti olmalı. Rutine ayırdığımız zaman ve emeğin son amacı mutluluktur; kendimize bunu andırdırmalıyız belki de. İş, iş, konut işi, alışveriş, hatta seyahat kumpaslı ve mutlu bir yaşam için öncelediğimiz vazifelerimiz.   Rutine dahil olmayan ve hesapta olmayan büyümeler ise hep oldu, yeniden olacak. Esas yaklaşım, çözüm odaklı davranmak olmalı. Mevcut meseleye müteveccih bir çözüm teklifimiz varsa harekete geçelim. Çözüm yoksa; kabule geçerek, vakayı manevileştirip “Bundan sonra ne yapabilirim?” diyerek devam edebilmeyi seçmeliyiz. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey var mı?Tüm şartlara karşın hayat eşsiz bir tecrübe. Bu tecrübenin en hoş imtihanlarından biri de aşk. Tüm dünyaya bu imtihanda zaferler diliyorum.

By Admin

https://escortantalya.xyz bursa escort/ antalya escort/ antalya escort antalya escort